Bildiri

Bildiri Formatı

IDSSC 2024, tüm akademik, öğrenci, firma yetkilisi yazarları, veri istatistiği, yapay zekâ uygulamaları ve sektörlerindeki gelişmelere katkıda bulunacak araştırmaları ve sonuçları açıklayan Türkçe/İngilizce hazırlanmış orijinal, yüksek kaliteli bildirileri elektronik olarak göndermeye davet ediyor. Kongre konu başlıkları ile sınırlı olmayan makale gönderimlerini de memnuniyetle bekliyoruz.

Gönderilen bildirilerin minimum uzunluğunun 2 sayfadan az olmaması gerektiğini lütfen unutmayın.  2 sayfadan kısa olan yazılar Kongrede değerlendirmeye alınmayacak ve derhal reddedilecektir. Standart Bildiriler referanslar dahil maksimum 8 sayfa olmalıdır.

Gönderilen bildiriler, başka dergilerde veya konferanslarda yayınlanmak üzere değerlendirilmeyen ve yayınlanmamış çalışmalardan sunulmalıdır.

Gönderilen tüm bildiriler bağımsız hakem tarafından kalite, doğruluk, özgünlük ve uygunluk açısından değerlendirilecektir. Kabul/Ret bildirimleri e-posta yoluyla tüm yazarlara gönderilecektir.

Kabul edilen, sunulan ve sunuş sonrası son düzeltmeleri yapılan bildiriler ise ISBN alınmış IDSSC 2024 Bildiri Kitabına dahil edilecek ve çevrimiçi olarak erişilebilecektir.

Bildirilerinizi Word veya LaTex formatındaki şablona giriniz.

Bildiri Özeti başvuruları için Word formatındaki şablona giriniz.

Bildiri Sunumu

Kabul edilen tüm makalelerin yazarlarına bildirilerini Kongrede veya Uzaktan (çevrimiçi) sunma fırsatı sağlayacaktır.

Bildiri sunum süresi soru cevap kısmı da dahil olmak üzere 15(onbeş) dakika ile sınırlıdır.

IDSSC 2024 Sunum şablonu web sayfasından indirilebilir. Hazırlanan sunum kongre e-posta adresine vebist@valor.com.tr gönderilecektir.

Kabul edilmiş bir bildiriye ilişkin konferans katılım ücretinin yatırılmasının ardından, resmi kabul yazısı yazarlara gönderilecektir.

Telif Hakkı Devri

Her makalenin yazar(lar)ı, telif hakkı atama formunu imzalamalı ve kabul ettikleri makalenin son versiyonuyla birlikte göndermelidir. Telif hakkı devir formu, kabul bildirimleri gönderildikten sonra kabul edilen tüm bildiri yazarlarının kullanımına sunulacaktır.