Bildiriler

Bildiriler

Bildirilere yönelik önerilen konular Kongre Konularını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bildiri konusu önerisi için lütfen “Sunumlar” bölümüne bakınız.

Akademik, uzman, öğrenci ve firma yetkilisi yazarların hazırladığı, Yapay Zekâ, Veri Analizi Teknikleri, İstatistiksel Yöntemler ve Veri Biliminin kullanımı gibi konuları kapsayan, veri biliminin akademik ve teknik yönlerini ele alan makalelerdir.