Doğal Dil İşleme ve İletişim

Doğal Dil İşleme ve İletişim

Bilgisayarların insan dilini anlamasını, yorumlamasını ve üretmesi; duygu analizi, makine çevirisi, metin özetleme ve dil anlama gibi görevler; insanlar ve makineler arasındaki iletişimi kolaylaştırarak konuşma, metin ve diyalog sistemleri aracılığıyla etkileşim.

Chatbot
Doğal Dil İşleme
Konuşma Sentezi
Konuşma ve Doğal Dil İşleme
Ontolojiler

Önerilen konular yukarıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.