Etik, Yönetişim ve Politikalar

Etik, Yönetişim ve Politikalar

Etik hususların, düzenlemelerin ve standartların ele alınması; adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik ve gizliliğin korunması; risklerin azaltması ve toplumsal faydaların en üst düzeye çıkarılması için yönergeler, yasalar ve uluslararası anlaşmalar geliştirilmesi.

Etik Konular
Geliştirme, Dağıtım ve Yönetişim
Kişisel Verilerin Kullanımı ve Denetim
Sosyal Etkiler

Önerilen konular yukarıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.