Etkinlikler

Etkinlikler

Paneller

Önerilen konular aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Panel konusu ve uzmanı önerisi için lütfen “Sunumlar” bölümüne bakınız.

Veri Bilimi Eğitimi Modelleri

İş hayatında Veri Analitiği mi, Yapay Zekâ mı, İş Zekâsı mı?

Kamuda İstatistik ve Yapay Zekâ Kullanımı

Yapay Zekâ ve Etik

Veri bilimi ve yapay zekâ ile bankacılık ve finans sektörü

 • Hızlı ve Etkili Denetimler
 • Suistimal ve Dolandırıcılık Önleme
 • Risk Değerlendirmesi
 • Müşteri Hizmetleri ve Özelleştirilmiş Ürünler
 • İklim Değişikliğinin Finansal Sistem Üzerindeki Etkileri
 • Risk Değerlendirmesi ve Sigortacılık
 • Yatırım ve Finansal Planlama
 • Sürdürülebilir Finans ve Yeşil Yatırımlar

KVKK/GDPR, Kişisel Verilerde Yapay Zekâ Kullanımın Etkileri

 • Kişisel Verilerin Korunması
 • Resmi istatistiklerin üretimi ve kişisel verilerin korunması
 • Gizlilik İlkelerine Uygunluk
 • Anonimleştirme ve Toplulaştırma
 • Kişisel Veri İşleme Şeffaflığı
 • İzleme ve Denetleme
 • Aydınlatma ve Rıza
 • Veri Güvenliği
 • Veri Saklama Süresi
 • Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uyum

Fütüristlerin Veri Bilimi ve Yapay Zekâ ile ilgili öngörüleri

 • İnsanın konumu
 • İK ve Meslekler, Yetkinlikler

Bildiriler

Bildirilere yönelik önerilen konular Kongre Konularını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bildiri konusu önerisi için lütfen “Sunumlar” bölümüne bakınız.

Akademik, uzman, öğrenci ve firma yetkilisi yazarların hazırladığı, Yapay Zekâ, Veri Analizi Teknikleri, İstatistiksel Yöntemler ve Veri Biliminin kullanımı gibi konuları kapsayan, veri biliminin akademik ve teknik yönlerini ele alan makalelerdir.

Çalıştaylar

Çalıştaylara yönelik önerilen konular Kongre Konularını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Çalıştay konusu önerisi için lütfen “Sunumlar” bölümüne bakınız.

Çalıştaylar, uzmanlar ve eğitimciler tarafından Veri Bilimi ve İstatistik Alanlarındaki Yenilikler, Gelecek Vizyonu ile Yapay Zekâ, Veri Yönetimi, Veri Analitiği, İş Stratejileri, Makine Öğrenimi gibi konuların yanında Kişisel Verilerin Kullanımı ve Sorunlar, Proje Yönetimi, Verilerin Yönetişimi ve Gizlilik gibi içerikleri kapsar.

Eğitimler

Eğitimlere yönelik önerilen konular Kongre Konularını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Eğitim konusu önerisi için lütfen “Sunumlar” bölümüne bakınız.

Uzmanlar ve eğitimciler tarafından sunulan Veri Bilimi ve İstatistik Alanlarındaki Yenilikler, Gelecek Vizyonu ile Yapay Zekâ, Veri Yönetimi, Veri Analitiği, İş Stratejileri, Makine Öğrenimi, Kişisel Verilerin Kullanımı, Proje Yönetimi, Verilerin Yönetişimi ve Gizlilik gibi konulara yönelik olan eğitimler, katılımcılara pratik beceriler ve araçlar sağlar. Eğitimler, belirli yazılım araçlarını, programlama dillerini veya veri bilimi metodolojilerini de kapsar.

Vaka/Atölye Çalışmaları

Vaka/Atölye Çalışmaları yönelik önerilen konular Kongre Konularını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Vaka/Atölye Çalışmaları konusu önerisi için lütfen “Sunumlar” bölümüne bakınız.

Vaka ve uygulamalı atölye çalışmaları kapsamında kurumların iş hedeflerine ulaşmak için verilerden nasıl yararlandıkları, Veri Bilimi ve Yapay Zekâ ile gerçekleştirdikleri gerçek dünyadaki uygulamaları ile başarı öyküleri katılımcılara aktarılır.

Sergi

Posterler

Posterlere yönelik önerilen konular Kongre Konularını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Poster konu önerisi için lütfen “Sunumlar” bölümüne bakınız.

Gönderilen Bireysel Poster, diğer posterlerle birlikte bir sergi oluşturacaktır. Akademik, uzman, öğrenci ve firma yetkilisi tarafından hazırlanan, Yapay Zekâ, Veri Bilimi ve Analitik, İstatistiksel Yöntemler ve Veri Biliminin kullanımı gibi konulardaki Posterler sergide yer alır. Bu sergi, katılımcılara meslektaşları, sektör profesyonelleri ve potansiyel işbirlikçileriyle etkileşimde bulunmak için çok çeşitli fırsatlar sunar.

Stantlar

Stantlara yönelik önerilen konular Kongre Konularını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Stant konu önerisi için lütfen “Sunumlar” bölümüne bakınız.

Stantlarda teknoloji şirketlerinin ve hizmet sağlayıcılarının Yapay Zekâ, Veri Bilimi ve Analitik ile ilgili ürün ve hizmet tanıtımları sergilenir. Firmaların stantlara ek malzeme koymalarına izin verilecektir. Bu sergi ortamı ile katılımcıların meslektaşlarıyla, sektör profesyonelleriyle ve potansiyel işbirlikçileriyle ağ oluşturması için geniş fırsatlar yaratır.