Kontrol ve Optimizasyon

Kontrol ve Optimizasyon

Belirsizlikleri ve kısıtlamaları hesaba katarak istenen hedeflere ulaşan sistem tasarımı; dinamik sistemler için uyarlanabilir kontrol yöntemleri ve optimum çözümleri bulmaya yönelik optimizasyon algoritmaları.

Evrimsel Sistemler – Optimizasyon
Parçacık Sürü Optimizasyonu
Planlama ve Kaynak Yönetimi
Planlama ve Zamanlama
Uyarlanabilir Kontrol

Önerilen konular yukarıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.