Konular

Konular

Makine Öğrenimi ve Sinir Ağları

Bilgisayarların verilerden öğrenmesini ve açık programlama olmadan tahminlerde bulunmasını veya kararlar almasını sağlayan algoritmalar; insan beyninin yapısı ve işlevinden ilham alan, bilgiyi işleyen ve karmaşık kalıpları öğrenen birbirine bağlı düğümlerden oluşan hesaplamalı modeller.

Bayes Modelleri
Bayesian ve Echo Durum Ağları
Çok Katmanlı Algılayıcılar
Çok Katmanlı Algılayıcılar ve Çekirdek Ağları
Derin Öğrenme
Derin Öğrenme: Büyük Veri, Büyük Veri Analitiği, Siber Güvenlik, Adli Tıp, Gerçek Zamanlı Sistemler, Gerçek Zamanlı Sistemler, Sosyal Ağlar
Evrişimsel Sinir Ağları
Makine Öğrenmesi
Makine Öğrenmesi: Siber Güvenlik, Adli Tıp, Biyomedikal Sistemler
Öğrenme ve Uyarlanabilir Sistemler
Tekrarlayan Sinir Ağları ve Rezervuar Hesaplama
Yapay Sinir Ağları
Yapay Sinir Ağları (Çok Katmanlı FF) Yükseltme

*Önerilen konular yukarıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Uygulamalar ve Etki Alanları

Yapay zekânın sağlık, finans, oyun, pazarlama ve robot bilimi dahil olmak üzere çeşitli alanlarda pratik kullanımı; gerçek dünyadaki sorunları çözmek, görevleri otomatikleştirmek ve karar verme süreçlerini geliştirmek için makine öğrenimi, doğal dil işleme ve bilgisayarlı görme gibi yapay zeka tekniklerinden yararlanma.

Adli Bilimler
Akıllı Şehirler
Altyapı Yönetimi
Bina Otomasyonu
Biomedikal Sistemler
Çevresel Akıllı Modelleme
e-İş, e-Ticaret, e-Sağlık, e-Öğrenim
Finans, Bankacılık ve Sigorta
İnşaat Otomasyonu
Kentsel Mobilite
Kentsel Planlama
Mekân Optimizasyonu
Mühendislikte Medya Makine Öğrenimi
Önleyici Bakım
Oyun
Parametrik Tasarım
Pazarlama
Robotics and Virtual Reality
Robotik ve Sanal Gerçeklik
Sağlık Hizmeti
Siber Güvenlik
Sosyal Medya
Strüktürel Analiz
Tarım
Telekomünikasyon – Ulaştırma
Tıp Bilişimi ve Biyomedikal
Üretken Tasarım

*Önerilen konular yukarıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Veri Analizi ve Madenciliği

Büyük veri kümelerinden anlamlı içgörüler ve desenler çıkarma; gizli ilişkileri ve eğilimleri ortaya çıkarmak için veri temizleme, ön işleme, istatistiksel analiz ve makine öğrenimi gibi teknikler.

Bilgi Edinme ve Temsiliyet
e-Öğrenim ve Kurumsal Portallar için Bilgi Yönetimi
“Eğitim ve Öğrenme; Çıkarım,Tanıma Kümelemesi, Madencilik,
ve Keşifsel Analiz”
Metin Madenciliği
Veri Füzyonu
Veri Madenciliği ve Bilgi Erişimi
Zaman Serisi ve Tahmin

*Önerilen konular yukarıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Doğal Dil İşleme ve İletişim

Bilgisayarların insan dilini anlamasını, yorumlamasını ve üretmesi; duygu analizi, makine çevirisi, metin özetleme ve dil anlama gibi görevler; insanlar ve makineler arasındaki iletişimi kolaylaştırarak konuşma, metin ve diyalog sistemleri aracılığıyla etkileşim.

Chatbot
Doğal Dil İşleme
Konuşma Sentezi
Konuşma ve Doğal Dil İşleme
Ontolojiler

*Önerilen konular yukarıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Bilgisayarlı Görü ve Görüntü İşleme

Makinelerin görüntülerden veya videolardan görsel bilgileri yorumlamasını ve anlamasını sağlamak, nesne algılama ve tanıma gibi görevlerin gerçekleştirilmesi; analize ve karar vermeye yardımcı olarak yararlı bilgiler elde etmek veya görsel kaliteyi artırmak için dijital görüntülerin manipüle edilmesi.

Akıllı Grafikler
Bilgisayar Görüşü
Görüntü İşleme
Nesne ve Yüz Tanıma
Renk / Görüntü Analizi
Sinyal ve Görüntü İşleme

*Önerilen konular yukarıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Kontrol ve Optimizasyon

Belirsizlikleri ve kısıtlamaları hesaba katarak istenen hedeflere ulaşan sistem tasarımı; dinamik sistemler için uyarlanabilir kontrol yöntemleri ve optimum çözümleri bulmaya yönelik optimizasyon algoritmaları.

Evrimsel Sistemler – Optimizasyon
Parçacık Sürü Optimizasyonu
Planlama ve Kaynak Yönetimi
Planlama ve Zamanlama
Uyarlanabilir Kontrol

*Önerilen konular yukarıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Disiplinlerarası ve Gelişmekte Olan Alanlar

Sinirbilim, psikoloji, ekonomi ve sosyoloji gibi farklı alanlarla kesişmeler; nöromorfik bilgi işlem, duygusal bilgi işlem ve yapay zekâ etiği; karmaşık sorunlara yeni bakış açıları ve çözümler sunmak; yapay zekâ geliştirme ve dağıtımında toplumsal, etik ve teknolojik zorlukların ele alınması.

Akıllı Şebekeler
Biyolojiden Esinlenen Sinir Ağları
Duygusal Bilişim
Kriz ve Risk Yönetimi
Mühendislik ve Endüstri
Nesnelerin İnterneti (IoT)
Sürü Zekası ve Karar Verme
Teorik Sinirsel Hesaplama

*Önerilen konular yukarıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

İnsan-Makine Etkileşimi Ve Kullanıcı Deneyimi

Sezgisel arayüzler ve etkileşimler tasarlanması; kullanılabilirliği, erişilebilirliği ve memnuniyeti optimize etmeye yönelik kullanıcı deneyimi (UX) araştırmaları; yapay zekâ teknolojilerinin çeşitli alanlarda ve uygulamalarda insan yeteneklerini etkili bir şekilde desteklenmesi ve artırılmasını.

Akıllı Profil Oluşturma ve Kişiselleştirme
İnsan-Makine Etkileşimi / Varlık Bilgisi ve Optimizasyon

*Önerilen konular yukarıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Etik, Yönetişim ve Politikalar

Etik, Yönetişim Politikalar

Etik hususların, düzenlemelerin ve standartların ele alınması; adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik ve gizliliğin korunması; risklerin azaltması ve toplumsal faydaların en üst düzeye çıkarılması için yönergeler, yasalar ve uluslararası anlaşmalar geliştirilmesi.

Etik Konular
Geliştirme, Dağıtım ve Yönetişim
Kişisel Verilerin Kullanımı ve Denetim
Sosyal Etkiler

*Önerilen konular yukarıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Sürdürülebilirlik

Yapay zekâ teknolojilerinin çevresel etkiyi en aza indirecek, sosyal eşitliği teşvik edecek ve uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlayacak şekilde geliştiriilmesi ve dağıtılması; enerji verimliliğinin optimize edilmesi, karbon ayak izinin azaltılması, önyargıların ele alınması ile yapay zekâ kaynaklarına adil erişimin teşvik edilmesi, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunulması.

Çevresel İzleme
Enerji Verimliliği ve Optimizasyonu
İklim Modellemesi
Sürdürülebilir Tarım

*Önerilen konular yukarıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Yaratıcılık

Yapay zekâ sistemlerinin sanat, müzik, edebiyat veya tasarım gibi yeni ve değerli çıktılar üretme yeteneği; genellikle insan yapımı çalışmalardan ayırt edilemeyen orijinal içerik üretmek için üretken rakip ağlar (GAN’ler), tekrarlayan sinir ağları (RNN’ler) ve takviyeli öğrenme gibi algoritmaların kullanılması.

Edebiyat
İçerik Üretimi
Müzik
Sanat
Tasarım

*Önerilen konular yukarıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.