Paneller

Paneller

Önerilen konular aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Panel konusu ve uzmanı önerisi için lütfen “Sunumlar” bölümüne bakınız.

Veri Bilimi Eğitimi Modelleri

İş hayatında Veri Analitiği mi, Yapay Zekâ mı, İş Zekâsı mı?

Kamuda İstatistik ve Yapay Zekâ Kullanımı

Yapay Zekâ ve Etik

Veri bilimi ve yapay zekâ ile bankacılık ve finans sektörü
  Hızlı ve Etkili Denetimler
  Suistimal ve Dolandırıcılık Önleme
  Risk Değerlendirmesi
  Müşteri Hizmetleri ve Özelleştirilmiş Ürünler
  İklim Değişikliğinin Finansal Sistem Üzerindeki Etkileri
  Risk Değerlendirmesi ve Sigortacılık
  Yatırım ve Finansal Planlama
  Sürdürülebilir Finans ve Yeşil Yatırımlar

KVKK/GDPR, Kişisel Verilerde Yapay Zekâ Kullanımın Etkileri
  Kişisel Verilerin Korunması
  Resmi istatistiklerin üretimi ve kişisel verilerin korunması
  Gizlilik İlkelerine Uygunluk
  Anonimleştirme ve Toplulaştırma
  Kişisel Veri İşleme Şeffaflığı
  İzleme ve Denetleme
  Aydınlatma ve Rıza
  Veri Güvenliği
  Veri Saklama Süresi
  Ulusal ve Uluslararası Standartlara Uyum

Fütüristlerin Veri Bilimi ve Yapay Zekâ ile ilgili öngörüleri
  İnsanın konumu
  İK ve Meslekler, Yetkinlikler