Program

Program

Untitled Document
IDSSC 2024 ÖN PROGRAM
1. Gün
  Grand Ball Gerbera Camellia I Camellia II Manoglia I Manoglia II
09:00-09:30
Kayıt
09:30-11:30
Açılış Oturumu
11:30-12:00
Ara
12:00-13:00
Davetli Konuşmacı
13:00-14:00
Yemek
14:00-15:30
Panel: İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Finans Firma Sunumları: Kişisel Verileri Koruma/Hukuk Bildiri Oturumu: Makine Öğrenimi ve Sinir Ağları Bildiri Oturumu: Yaratıcılık Eğitim: Interface between Regulation and Statistics in Drug Development B2B Pazar Yeri
15:30-16:00
Ara
16:00
Panel: Finans Yapay Zeka Uygulamaları Firma Sunumları: Kişisel Verileri Koruma/Hukuk Bildiri Oturumu: Doğal Dil İşleme ve İletişim Bildiri Oturumu: Yaratıcılık Eğitim: Interface between Regulation and Statistics in Drug Development B2B Pazar Yeri
 
2. Gün
  Grand Ball Gerbera Camellia I Camellia II Manoglia I Manoglia II
09:30-10:00
Davetli Konuşmacı
10:00-11:15
Panel: Kamuda Veri Yönetişimi ve Kişisel Verilerin Korunması Firma Sunumları: Finans Bildiri Oturumu: Doğal Dil İşleme ve İletişim Bildiri Oturumu: Bilgisayarlı Görü ve Görüntü İşleme Eğitim: İstatistik Destekli Politika Üretilmesi ve Değerlendirilmesi B2B Pazar Yeri
11:15-11:30
Ara
11:30-12:30
Panel: Yapay Zeka Uygulamaları ve Kişisel Verilerin Korunması Firma Sunumları: Finans Bildiri Oturumu: Veri Analizi ve Madencilik Bildiri Oturumu: Bilgisayarlı Görü ve Görüntü İşleme Eğitim: İstatistik Destekli Politika Üretilmesi ve Değerlendirilmesi B2B Pazar Yeri
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:00
Davetli Konuşmacı
14:00-15:30
Panel: Kamu Sektöründe Yapay Zeka ve Veri Bilimi Firma Sunumları: Üretim Bildiri Oturumu: Kontrol ve Optimizasyon Bildiri Oturumu: Disiplinlerarası ve Gelişmekte Olan Alanlar Eğitim B2B Pazar Yeri
15:30-16:00
Ara
16:00
Panel: Sağlık Bilimi ve Yapay Zeka Firma Sunumları: Üretim Bildiri Oturumu: Kontrol ve Optimizasyon Bildiri Oturumu: Sürdürülebilirlik Eğitim B2B Pazar Yeri
 
3. Gün
  Grand Ball Gerbera Camellia I Camellia II Manoglia I Manoglia II
09:30-10:00
Davetli Konuşmacı
10:00-11:15
Panel: Savunma Sektörü ve Yapay Zeka Firma Sunumları: Kamu Uygulamaları Bildiri Oturumu: İnsan-Makine Etkileşimi ve Kullanıcı Deneyimi Eğitim- Çalıştay Eğitim B2B Pazar Yeri
11:15-11:30
Ara
11:30-12:30
Panel: Hukuk ve Yapay Zeka Firma Sunumları: Kamu Uygulamaları Bildiri Oturumu: Etik, Yönetişim ve Politikalar Eğitim- Çalıştay Eğitim B2B Pazar Yeri
12:30-13:30
Yemek
13:30-14:00
Davetli Konuşmacı
14:00-15:30
Panel: Yapay Zeka'nın Gözüyle Veri Gazeteciliği: Bilgiye Yenilikçi Bir Bakış Firma Sunumları: Genel Bildiri Oturumu: Yapay Zeka Uygulamaları ve Etki Alanları Eğitim- Çalıştay
TİD
GENEL KURUL
 
15:30-16:00
Ara
16:00-17:00
Serbest Kürsü: Yapay Zeka Hangi Uzmanlıkları İçeriyor Firma Sunumları: Genel Bildiri Oturumu: Yapay Zeka Uygulamaları ve Etki Alanları Eğitim- Çalıştay
TİD
GENEL KURUL
 
17:00
Kapanış Oturumu