Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Yapay zekâ teknolojilerinin çevresel etkiyi en aza indirecek, sosyal eşitliği teşvik edecek ve uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlayacak şekilde geliştiriilmesi ve dağıtılması; enerji verimliliğinin optimize edilmesi, karbon ayak izinin azaltılması, önyargıların ele alınması ile yapay zekâ kaynaklarına adil erişimin teşvik edilmesi, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunulması.

Çevresel İzleme
Enerji Verimliliği ve Optimizasyonu
İklim Modellemesi
Sürdürülebilir Tarım

Önerilen konular yukarıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.