Uygulamalar ve Etki Alanları

Uygulamalar ve Etki Alanları

Yapay zekânın sağlık, finans, oyun, pazarlama ve robot bilimi dahil olmak üzere çeşitli alanlarda pratik kullanımı; gerçek dünyadaki sorunları çözmek, görevleri otomatikleştirmek ve karar verme süreçlerini geliştirmek için makine öğrenimi, doğal dil işleme ve bilgisayarlı görme gibi yapay zeka tekniklerinden yararlanma.

Adli Bilimler
Akıllı Şehirler
Altyapı Yönetimi
Bina Otomasyonu
Biomedikal Sistemler
Çevresel Akıllı Modelleme
e-İş, e-Ticaret, e-Sağlık, e-Öğrenim
Finans, Bankacılık ve Sigorta
İnşaat Otomasyonu
Kentsel Mobilite
Kentsel Planlama
Mekân Optimizasyonu
Mühendislikte Medya Makine Öğrenimi
Önleyici Bakım
Oyun
Parametrik Tasarım
Pazarlama
Robotics and Virtual Reality
Robotik ve Sanal Gerçeklik
Sağlık Hizmeti
Siber Güvenlik
Sosyal Medya
Strüktürel Analiz
Tarım
Telekomünikasyon – Ulaştırma
Tıp Bilişimi ve Biyomedikal
Üretken Tasarım

Önerilen konular yukarıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.