Davet

Türk İstatistik Derneği (TİD), tüm bilim dallarındaki uygulama alanlarında yer alan ve karar süreçlerinin etkin bir parçası olan İstatistik Bilimi’nin, toplumun her katmanında doğru kullanılmasını ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla çalışan bir kuruluş olarak, çeyrek asırdır Uluslararası İstatistik Kongreleri (İSTKON) düzenlemektedir. Bu önemli kongrelerin 11.si, çağımızın güncel konsepti olan “Yapay Zekâ” ana teması ile “Uluslararası Veri Bilimi ve İstatistik Kongresi IDSSC 2024” ismiyle gerçekleşecektir.

IDSSC 2024, veri analizi ile ilgilenen tüm sahalara açık bir etkinliktir. Kongre, mühendislikten sanata, ekonomiden sosyolojiye, istatistikten sağlığa, eğitimden psikolojiye veri analizi ile uğraşan akla gelebilecek tüm alanları kapsayıcıdır. Devlet kurumları, endüstri, özel sektör ve akademide önde gelen yurt dışı ve yurt içi uzmanlar, istatistikçiler, veri bilimciler ve yapay zeka geliştiricileri için fikir alışverişi yapma ve işbirliği fırsatlarını keşfetme konusunda benzersiz bir platform sunmaktadır. Ayrıca bu etkinlik, başlangıç seviyesindeki istatistikçiler ve veri analizcileri ile öğrencilerin, mesleğin deneyimli üyelerinden öğrenme ve etkileşim kurma şansına sahip olacakları bir ortam sağlayacaktır.

Kongremiz, ‘Veri Bilimi ve İstatistik Alanlarındaki Yenilikler’, ‘Gelecek Vizyonu ile Yapay Zekâ’, ‘Veri Yönetimi’, ‘Veri Analitiği’, ‘İş Stratejileri’, ‘Makine Öğrenimi’ gibi konuların yanısıra ‘Kişisel Verilerin Kullanımı ve Sorunlar’, ‘Verilerin Yönetişimi ve Gizlilik’ gibi uygulamaları da kapsamaktadır.

KONGRE KAPSAMI

Açılış Konuşmaları: Alandaki uzmanlar ve düşünce liderleri olan açılış konuşmacıları, veri bilimindeki mevcut eğilimleri, zorlukları ve yapay zekâ ile gelecekteki gelişmeleri tartışır.

Akademik ve Teknik Oturumlar: Yapay zekâ, veri analizi teknikleri, istatistiksel yöntemler ve veri biliminin kullanımı gibi konuları kapsayan, veri biliminin akademik ve teknik yönleri ele alınır.

Panel Oturumları: Uzmanlardan oluşan paneller sıcak konular, güncel zorluklar ile veri biliminin gelecekteki yönü ve yapay zekâ hakkında tartışmalara yer verir.

Vaka/Atölye Çalışmaları: Uygulamalı atölye çalışmaları, veri biliminin gerçek dünyadaki uygulamaları, başarı öyküleri ile kuruluşların iş hedeflerine ulaşmak için verilerden nasıl yararlandığı sunulur.

Çalıştaylar ve Eğitimler: Çalıştaylar ve eğitimler, katılımcılara pratik beceriler ve araçlar sağlar. Bu oturumlar, belirli yazılım araçlarını, programlama dillerini veya veri bilimi metodolojilerini kapsar.

Sergiler: Teknoloji şirketleri ve hizmet sağlayıcıların veri bilimi ve analitikle ilgili ürün ve hizmetleri yer alır.

Bu önemli etkinlik, oluşturacağı sinerji ile, ‘İstatistik’, ‘Veri Bilimi’ ve ‘Yapay Zekâ’nın ülkemizde daha iyi anlaşılması, daha yaygın ve doğru kullanılması için uygun bir ortam sağlayacaktır.

IDSSC 2024 Kongremizde sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyacağız.

Önemli Tarihler

Panel ve Çalıştay Önerileri: 28 Haziran 2024
Bildiri Özeti Son Gönderme: 1 Ağustos 2024
Kabul ve Değerlendirici Yorumları Bildirimi: 15 Eylül 2024
Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metin Son Gönderimi: 30 Ekim 2024

Destekleyen Kuruluşlar